Pressmeddelande från Justitiedepartementet

MSB ska förhandla samarbetsavtal med Natos Stratcomcenter i Riga

Publicerad

I dag fattade regeringen beslut om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas att förhandla samarbetsavtal med Natos centrum för strategisk kommunikation i Riga. MSB kommer senast den 30 juni att redovisa resultat av förhandlingarna.

Först efter förhandlingar kan regeringen fatta ett formellt beslut om Sveriges deltagande. Att MSB nu inleder förhandlingar om hur ett svenskt samarbete med centret kan utformas ligger i linje med svensk säkerhets- och försvarspolitik. Regeringen konstaterar i propositionen 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning, Sveriges försvar 2016-2020 att Sverige bör vidmakthålla och fortsätta utveckla en hög samarbetsnivå i internationell krishantering samt bör öka svensk närvaro i Natos militära och civila strukturer som är av relevans för Sverige.

I inriktningspropositionen anges att det försämrade omvärldsläget aktualiserar behovet av ett psykologiskt försvar anpassat efter dagens förhållanden. Ett samarbete med centret möjliggör för regeringen att uppfylla regeringens försvars- och säkerhetspolitiska prioriteringar.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00