Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny svensk ambassadörstjänst för arbetet mot människohandel

Publicerad

Regeringen har beslutat att inrätta en ny ambassadörstjänst för arbetet mot människohandel. Beslutet innebär att Sveriges internationella roll som framstående försvarare av de mänskliga rättigheterna stärks. Per-Anders Sunesson, idag enhetschef på Socialdepartementet, tillträder den nya tjänsten den 16 maj i år.

Den svenska ambassadören ska genom kontakter med andra regeringar vara pådrivande i arbetet med att bekämpa människohandel, stärka EU:s arbete och identifiera framtida samarbetspartners.

- Sverige är en stark röst i världen för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Att inrätta en ambassadör för arbetet mot människohandel är ett led i detta, säger utrikesminister Margot Wallström.

Ambassadören ska bidra till att uppfylla målet (16.2) i Agenda 2030 om att "eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn".

- Genom ambassadörens arbete ska Sverige bidra till att flickor och kvinnors utsatthet blir särskilt uppmärksammat inom de internationella insatserna mot människohandel. Ambassadören får också en viktig uppgift att se till att vår kunskap om människohandel hålls uppdaterad så att de utsatta får det skydd och stöd de behöver av berörda svenska myndigheter, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Sunesson har samordnat arbetet mot människohandel

Den utsedda ambassadören, Per-Anders Sunesson, är jurist och har under de senaste åren arbetat på Socialdepartementet som chef för bland annat socialtjänsten, funktionshindersfrågor och barnrätt. Tidigare har Sunesson även arbetat på Justitiedepartementet med brottsoffrens ställning i den straffrättsliga processen och på Socialstyrelsen ansvarig för tillsynen över hälso- och sjukvård samt socialtjänsten.

Per-Anders Sunesson har också arbetat med samordningen inom Regeringskansliet av frågor som rör utsatta EU-medborgare och människohandel. Fram till idag har han lett arbetet med att ta fram regeringens nya handlingsplan mot människohandel.

Sunesson har lång erfarenhet av samverkan med olika parter och organisationer.

Människohandel drabbar miljoner människor årligen

Människohandel är en av de allvarligaste formerna av organiserad brottslighet och en modern form av slaveri. Det finns uppskattningar om att drygt 2 miljoner människor varje år hamnar i slaveri. Nästan fyra femtedelar av offren, mest kvinnor och minderåriga flickor, säljs till sexindustrin. Under åren 2012-2015 kan flera hundra ensamkommande barn till Sverige ha varit offer för människohandel enligt uppgifter från länsstyrelsen i Stockholm, som har samordningsansvar för det nationella arbetet.

Kontakt

Louise Wileen Bjarke
Stabschef hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 53 61
Mobil 073-0627877
e-post till Louise Wileen Bjarke
Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00