Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya insatser för fler specialpedagoger

Publicerad

Inför höstterminen 2015 sökte 107 personer till speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet II. Efter att regeringen inför årets ansökningsomgång öppnat upp speciallärarutbildningen för fler samt infört förbättrade villkor för den som vidareutbildar sig till speciallärare har antalet sökande skjutit i höjden. Inför hösten 2016 har 913 personer sökt speciallärarutbildningen. Nu väljer regeringen att skjuta till ytterligare medel. Samtidigt gör regeringen flera ytterligare satsningar för utökad tillgång på specialpedagogik.

1. Alla som vill bli speciallärare bör få en plats – regeringen tredubblar investeringen

För att ge så många som möjligt chansen att vidareutbilda sig till speciallärare tredubblar regeringen nu satsningen på speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet II och tillför ytterligare 65 miljoner kronor. Regeringens målsättning är att alla behöriga sökande ska kunna ges plats inom speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet II. Att så många väljer att söka till speciallärare visar att intresset att utbilda sig till speciallärare funnits hela tiden – det som krävdes var att ge rätt förutsättningar.

2. Medel för fler speciallärare till kommunerna

För att öka tillgången till speciallärare och specialpedagoger på Sveriges skolor har regeringen nu beslutat om ett nytt statsbidrag för att skolor ska kunna anställa fler speciallärare och specialpedagoger. Statsbidraget ger även möjlighet att erbjuda fortbildningsinsatser för dessa grupper. Statsbidraget omfattar 258 miljoner kronor årligen vilket ungefär motsvarar ersättning för anställning eller fortbildning av ca 800 speciallärare. Statsbidraget träder ikraft den 1 juni 2016.

3. "Specialpedagogik för alla" startar

Den nya kompetensutvecklingsinsats som regeringen beslutat om, och som innebär att lärare ska erbjudas grundläggande specialpedagogiska verktyg, förbereds just nu av Skolverket för att kunna starta så fort som möjligt. Fortbildningsinsatsen som är lika stor som Matematiklyftet i sin omfattning – den största kompetensutvecklingsinsatsen i svensk skola någonsin som hittills 37 000 lärare genomgått – pågår under 2016–2018.

Kontakt

Sandra Ahlstrand
Politiskt sakkunnig hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.