Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nytt avtal om hållbart skogsbruk mellan Sverige och Chile

Publicerad

Under det pågående statsbesöket från Chile har ett flertal samförståndsavtal undertecknats. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har idag tillsammans med Chiles utrikes- och handelsminister Heraldo Muñoz Valenzuela skrivit under ett avtal om hållbart skogsbruk.

Chiles utrikes- och handelsminister Heraldo Muñoz Valenzuela och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har skrivit under ett avtal om hållbart skogsbruk.
Chiles utrikes- och handelsminister Heraldo Muñoz Valenzuela och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har skrivit under ett avtal om hållbart skogsbruk. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sverige och Chile förenas bland annat genom sina unika skogsresurser och väljer nu att vidareutveckla det samarbete på olika skogsområden som inleddes 2011. Både Sverige och Chile har långsiktiga strategiska planer för ett hållbart skogsbruk. Länderna skrev 2011 under ett så kallat Memorandum of Understanding, MoU, om skog som löper ut senare i år och det är det avtalet som länderna nu vill utveckla och förlänga.

Ett hållbart skogsbruk bidrar till klimatomställningen och hållbar utveckling. Det nya MoU om hållbart skogsbruk kommer att gälla i fem år och innehåller ett fördjupat och mer precist samarbete mellan länderna. Samarbetet kommer att ske på en rad olika områden så som trähusbyggande, bioenergi, jämställdhet, forskning och utbildning inom hållbart skogsbruk och bioekonomi, certifiering, inklusive ekosystemtjänster, utbyten mellan skogsägarföreningar och små- och mellanstora företag.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.