Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt insynsråd till Inspektionen för socialförsäkringen

Publicerad

Regeringen har idag utsett följande personer att vara ledamöter i insynsrådet vid Inspektionen för socialförsäkringen från och med den 1 juni 2016 till och med den 31 maj 2019:

- Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör ISF, ordförande.

- Thomas Erhag, juris doktor, docent socialförsäkringsrätt och EU-rätt vid Göteborgs universitet/Handelshögskolan.

- Annika Sundén, Docent i nationalekonomi, f.n. chefsekonom vid Sida, från augusti 2016 analyschef på Arbetsförmedlingen.

- Ingrid Esser, fil. dr. i sociologi. Arbetar som forskare vid Stockholms universitet med forskning avseende hållbart arbetsliv.

- Anders Öberg, landstingsråd (S), Norrbottens läns landsting.

Befintliga ledamöter som får fortsatt förordnande:

- Solveig Zander, riksdagsledamot (C), ledamot i socialförsäkringsutskottet och Pensionsgruppen.

- Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet.

Om Inspektionen för socialförsäkringen:

ISF är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Uppdraget för myndigheten är att stärka rättssäkerheten samt tilltron för socialförsäkringen och dess administration. Myndigheten ska också ge underlag för utveckling av försäkringen.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00