Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Nytt regeringsbeslut gör det lättare för kvinno- och tjejjourer att ta del av stödpengar

Regeringen har beslutat att göra en ändring i förordningen om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer som innebär att Socialstyrelsen ska fördela det återstående drygt 50 miljoner kronor till lokala jourer. Förändringen innebär att bidraget, som ska stärka jourernas verksamheter, betalas ut under 2016 som organisationsstöd istället för verksamhetsstöd vilket förenklar ansökningsförandet.

- Det här stödet är viktigt för att landets kvinno- och tjejjourer ska kunna bedriva sina verksamheter och ge våldsutsatta kvinnor och barn det stöd de behöver. Genom den här förändringen i förordningen för statsbidraget ser vi till att pengarna används och kommer till nytta, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Statsbidraget till lokala ideella kvinno- och tjejjourer om 100 miljoner kronor årligen tillkom 2015 efter en överenskommelse med Vänsterpartiet för att stärka de ideella jourerna arbete. Bidraget, som avser perioden 2015 – 2019, fördelas av Socialstyrelsen med stöd av en förordning.

Anledning till att inte hela beloppet om 100 miljoner kronor kunnat fördelas är främst att ansökningarna inte uppfyllt kraven i den tidigare förordningen, med koppling mellan mål, aktiviteter och förväntade resultat i en fastställd plan. Under 2016 ska organisationsbidraget fördelas efter ansökan med ett fast belopp som är lika stort för alla sökande organsationer.

Regeringen stöder även kommunernas arbete

Regeringen vill med bidraget stödja kvinnojourernas arbete för våldsutsatta kvinnor. Organisationerna utgör ett viktigt komplement till kommunerna som har det grundläggande ansvaret för stöd och hjälp åt våldsutsatta kvinnor. Regeringen stödjer också kommunernas utvecklingsarbete på detta område i en parallell satsning med 109 miljoner kronor per år.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00