Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt samförståndsavtal mellan Sverige och Chile om välfärd och jämställdhet

Publicerad

Tisdag den 10 maj har barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér skrivit under ett samförståndsavtal tillsammans med Chiles utrikes- och handelsminister Heraldo Muñoz Valenzuela om välfärd med ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Under det pågående statsbesöket från Chile har ett flertal samarbetsavtal undertecknats.

Foto av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér undertecknar samförståndsavtal med Chiles utrikes- och handelsminister Heraldo Muñoz Valenzuela om välfärd och jämställdhet.
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér undertecknar samförståndsavtal med Chiles utrikes- och handelsminister Heraldo Muñoz Valenzuela om välfärd och jämställdhet. Foto: Regeringskansliet

Chiles president Michelle Bachelet har en bred reformagenda för ett mer jämlikt samhälle. Det senaste året har utbytet mellan Sverige och Chile ökat i flera av frågorna som rör välfärd och jämställdhet. Under 2015 besökte både Åsa Regnér och Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrotts­minister, landet och förankrade idén om ett övergripande samarbetsavtal.

Samarbetsavtalet inkluderar fem delar: reformer inom jämställdhet, hälso- och sjukvården, äldreomsorg, barns rättigheter och substansmissbruk.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.