Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

OECD: Sverige på rätt väg för bättre etablering

Publicerad

OECD har i dag presenterat rapporten ”Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and their Children in Sweden” om integrationen på den svenska arbetsmarknaden och i samhället. Rapporten visar att Sverige har en välutvecklad och hållbar politik för mottagande och etablering, men att det stora antalet asylsökande 2015 har skapat nya utmaningar.

I rapporten lyfter OECD bland annat fram vikten av att investera i utbildningsinsatser för att framförallt lågutbildade, men även högutbildade, nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. OECD betonar även vikten av att påbörja etableringsinsatser redan under asyltiden och att förbättra samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Behovet av kompletterande högskoleutbildningar och valideringsinsatser lyfts också fram i rapporten, liksom mer stöd för nyanlända ungas skolgång och ett mer proaktivt antidiskrimineringsarbete.

– Det är en intressant och viktig rapport och många av OECD:s rekommendationer går i linje med de initiativ som regeringen har tagit för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända, bättre validering, fler utbildningsinsatser och svenska från dag ett för asylsökande är exempel på åtgärder som regeringen redan vidtagit, säger Ylva Johansson.

– Trots att många initiativ redan tagits kvarstår flera stora utmaningar, inte minst på grund av att vi i Sverige har tagit emot ett stort antal asylsökande på väldigt kort tid. Precis som OECD framhåller i rapporten är bristen på bostäder och de långa väntetiderna för bosättning en stor utmaning. Det är värdefullt att få en oberoende genomlysning av detta viktiga politikområde och det ska bli intressant att jämföra hur Sverige presterar i relation till andra länder, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Sverige är det första landet som har studerats inom ramen för det OECD-initierade projektet om integration på arbetsmarknaden. Det faktum att Sverige under 2015 hade det högsta per capita-inflödet av asylsökanden som någonsin registrerats i ett OECD-land skapar enligt OECD särskilda utmaningar. I rapporten har OECD studerat hela kedjan av stöd och åtgärder som erbjuds för nyanlända för att de ska kunna etablera sig och integreras i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.

Webbsänt seminarium om OECD:s rapport

Kontakt

Darina Agha
Tf presskontakt hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Mobil 072-708 16 27

Kontakt OECD

Rapportförfattarna på OECD:s International Migration Division

Thomas Liebig
thomas.liebig[a]oecd.org

Emily Farchy
emily.farchy[a]oecd.org

Läs och beställ rapporten på OECD:s webbplats

Rapporten "Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and their Children in Sweden" finns att läsa och ladda ner för utskrift på OECD:s webbplats. Det går också att beställa den i tryckt format.