Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Pressinbjudan: Jakob Granit ny generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten

Publicerad

Regeringen har idag utnämnt Jakob Granit till generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Han kommer närmast från en tjänst som Stockholmschef och vice VD för Stockholm Environment Institute och tillträder sin tjänst den 1 september.

− Havs- och vattenmyndighetens arbete är centralt för att vi ska kunna säkerställa en god miljö i våra hav, sjöar och vattendrag. Därför är det glädjande att Jakob Granit har tackat ja till att bli myndighetens generaldirektör, säger Åsa Romson, klimat- och miljöminister.

Jakob Granit är doktor i naturgeografi och har bland annat arbetat vid Stockholm International Water Institute, Världsbanken och Sida.

Media bjuds in till en pressträff idag den 4 maj kl. 12.30 hos Havs- och vattenmyndigheten, Gullbergs Strandgata 15, Göteborg.

Anmälan sker till:
Lena Olsson
Pressansvarig på Havs- och vattenmyndigheten
010-698 68 42

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Lena Olsson
Pressansvarig, Havs- och vattenmyndigheten
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.