Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Pressinbjudan: Lansering av nordisk rapport om ett hållbart energisystem till 2050

Publicerad

Energiminister Ibrahim Baylan står värd när rapporten Nordic Energy Technology Perspectives 2016 presenteras i Stockholm den 23 maj 2016. Rapporten visar på möjliga vägar för Norden som region att uppnå ett koldioxidneutralt energisystem till 2050.

Media bjuds in till seminariet. Anmäl deltagande till pressassistent Inger Yalcin. Medtag presslegitimation.

Tid: 23 maj kl. 13:00-16:00
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm.

Seminariet webbsänds på regeringen.se

− Sverige och Norden har mycket att vinna på ett regionalt energisamarbete för att uppnå våra klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt. Teknikutvecklingen går i rekordfart och denna analys är ett viktigt inspel till framtida vägval för ett koldioxidneutralt Sverige, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Rapporten, som lanseras i Sverige den 23 maj, är ett samarbetsprojekt mellan nordiska forskningsinstitutioner, International Energy Agency (IEA) och Nordisk Energiforskning (Nordiska Ministerrådet).

Om Nordic Energy Technology Perspectives 2016

Rapportens slutsatser pekar på att det finns en tydlig och fördelaktig teknisk och ekonomisk väg för Norden för att nå ett koldioxidneutralt energisystem till 2050. Studiens analyser bygger vidare på IEA:s globala analyser för rapporten Energy Technology Perspectives 2016. En första fördjupningsstudie om det nordiska energisystemet publicerades i 2013.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Filip Ehrle Elveling
Departementssekreterare, Miljö- och energidepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Inger Yalcin
Pressassistent
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-548 77 20
e-post till Inger Yalcin

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.