Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen lämnar medgivande till Finansinspektionens föreskrifter om amorteringskrav

Publicerad

Finansinspektionen har lämnat förslag till föreskrifter om krav på amortering av bolån. Regeringen beslutade den 12 maj att lämna medgivande till att inspektionen beslutar föreskrifter i enlighet med förslaget.

Efter regeringens beslut om medgivande kan Finansinspektionens förslag till föreskrifter om amorteringskrav nu träda ikraft som planerat.

– Genom att förbättra amorteringskulturen kan vi minska risken för att hushållen drar på sig alltför höga bolån som i sin tur skapar risker för samhällsekonomin, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Finansinspektionens förslag till föreskrifter om krav på amortering av nya bolån föreslås gälla från och med den 1 juni 2016.

Mer om Finansinspektionens förslag på Finansinspektionens webbplats.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Erik Willers
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 37 14
e-post till Erik Willers, via registrator