Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen satsar på internationell standardisering

Publicerad

- Ett viktigt beslut, inte minst för svensk exportindustri, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Inom ramen för Sveriges exportstrategi delas nu tre miljoner kronor ut till Sveriges Standardiseringsförbund. Syftet är att snabba på processen för att kunna åta sig sekretariatsansvar för internationell standardisering på viktiga områden som till exempel digitalisering, miljö och klimat och life science.

Många av de innovationer som förändrat världen, till exempel järnvägen, containertransport till sjöss, mobiltelefoni och internet har blivit framgångsrika tack vare standardisering.

- Att det finns tydliga standarder underlättar handel över gränserna eftersom företag då inte behöver anpassa sig till en rad nationella regelverk utan enbart till en gemensam standard, kommenterar Mikael Damberg.

Det mesta av standardiseringen sker idag på europeisk eller internationell nivå. Standarderna tas fram i så kallade tekniska kommittéer som består av berörda företag och myndigheter. Dessa leds av ett sekretariat och en ordförande. Det betyder att den som innehar sekretariatet i hög grad kan styra och driva arbetet i kommittén.

När länder som Kina och Indien sedan ett antal år tillbaka börjat satsa stort på standardisering minskar Sveriges inflytande. Därför bör Sverige kraftsamla igen, vilket regeringens satsning idag syftar till.

De svenska standardiseringsorganisationerna kommer under 2016 att ha en ekonomisk buffert, ett slags "riskkapital" redan innan intresset från andra aktörer inhämtats.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00