Regeringen tillsätter en MR-ambassadör samt en nedrustningsambassadör

För att ge ökad fokus för frågor kring mänskliga rättigheter (MR) samt nedrustning tillsätter regeringen idag två särskilda ambassadörer, en MR-ambassadör samt en nedrustningsambassadör. Att höja den svenska profilen för mänskliga rättigheter och demokrati samt Sveriges arbete med internationell nedrustning är i linje med regeringens utrikespolitik.

Till MR-ambassadör utses Annika Ben David. Hon är för närvarande Sveriges ambassadör i Demokratiska Republiken Kongo och har tidigare arbetat med mänskliga rättigheter på UD. MR-ambassadören ska företräda den svenska politiken i internationella organisationer och i kontakter med andra länder. Hon ska ha en nära dialog med civilsamhällesorganisationer aktiva på området.

Till nedrustningsambassadör utses Eva Walder. Hon är för närvarande utrikesråd för handelsfrågor och har bland annat varit Sveriges ambassadör i Finland och Singapore. Eva Walder ska företräda Sverige i olika multilaterala och internationella förhandlingsprocesser inom ramen för den breda nedrustnings- och icke-spridningsagendan. Ambassadören ska även driva och utveckla svensk nedrustningspolitik i andra internationella och nationella sammanhang.

Kontakt

Louise Wileen Bjarke
Stabschef hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 53 61
Mobil 073-0627877
e-post till Louise Wileen Bjarke