Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Situationen för utsatta EU-medborgare ska analyseras i en studie

Publicerad

SKL International AB har ansökt om medel från regeringen för att genomföra en studie om livssituationen för rumänska medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Regeringen ser positivt på detta och har därför beslutat att bevilja medel för projektet. Syftet är att förbättra levnadsvillkoren för gruppen i Rumänien genom att bedöma hur svenska lokala erfarenheter kan tillvaratas i hemlandet. Analysen ska leda fram till ett långsiktigt programförslag med konkreta insatser i ett urval pilotkommuner i Rumänien för att sedan sprida erfarenheterna i landet.

- Regeringen arbetar på flera områden med att bidra till att förbättra villkoren i hemländerna för de människor som sökt sig till Sverige för sin försörjning. Det handlar om ökad samverkan med EU, samarbetsavtal med Rumänien och Bulgarien och insatser i Sverige. Beslutet att bevilja SKL:s ansökan om en situationsanalys är ett viktigt steg i detta långsiktiga arbete, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen har beslutat, i enligt med ansökan, att bevilja SKL International AB (ett konsultbolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting) 500 000 kronor för att genomföra en situationsanalys i syfte att förbättra levnadsvillkoren för gruppen i Rumänien med utgångspunkt i de svenska lokala erfarenheterna.

Ett långsiktigt programförslag, som innefattar en handlingsplan, ska tas fram med konkreta insatser i ett urval rumänska pilotkommuner med syfte att erfarenheterna ska få stor spridning i hela landet. Kvinnors och barns situation kommer särskilt att uppmärksammas i samband med analyser och i framtagandet av handlingsplanen.

SKL International arbetar med att stödja lokal demokrati samt lokal och regional förvaltning främst i utvecklingsländer.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00