Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Stärkt säkerhet för placerade barn genom ändring i socialtjänstförordningen

Regeringen har beslutat om flera tilläggande bestämmelser i socialtjänstförordningen för att stärka stödet och skyddet för barn som är placerade i familjehem eller hem för vård och boende (HVB). Förslaget innebär bland annat att socialnämnden ska inhämta uppgifter från misstanke- och belastningsregistret gällande personer som nämnden avser att anlita som familjehem eller jourhem.

- Beslutet kommer bidra till att kommunerna har mer kunskap om förutsättningarna i hemmet och minskar risken för att ett familje- eller jourhem anlitas där någon har dömts eller åtalats för brott som gör dem olämpliga, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Förslagen om ändringar i socialtjänstförordningen kommer ursprungligen från LVU-utredningens betänkande och syftar till att öka säkerheten för placerade barn.

Ändringarna i socialtjänstförordningen innebär huvudsakligen:

  • En skyldighet införs för socialnämnden att inhämta uppgifter från misstanke- och belastningsregistret avseende tilltänkta familjehems- och jourhemsföräldrar innan socialtjänsten fattar beslut om vård av barn.
  • Om beslutet innebär att fler än tre barn eller unga kommer att vara placerade i ett familje- eller jourhem ska socialnämnden anmäla beslutet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för ökad uppsikt.
  • En bestämmelse om att det ska finnas ordningsregler för de dagliga rutinerna på hem för vård eller boende.

Ändringarna i socialtjänstförordningen träder i kraft den 1 juli 2016.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00