Statssekreterare Nils Vikmång deltar i ministermöte om hållbara energilösningar i San Francisco

Den 31 maj-3 juni leder statssekreterare Nils Vikmång en svensk delegation till San Francisco, USA. Under veckan deltar han i mötet Clean Energy Ministerial, som är ett samarbete mellan ett 20-tal länder för att påskynda spridning av hållbara energilösningar. På agendan för den svenska delegationen står också ett flertal möten inom området energiteknik och innovationer.

Nils Vikmång, statssekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, leder den svenska delegationen till San Francisco. Under veckan äger möten med ministrar, företagsledare och investerare rum. Sverige kommer också att gå med i ett jämställdhetsinitiativ för att öka kvinnors deltagande i energisektorn.

Delegationen kommer att lyfta fram den svenska satsningen Team Sweden Energy, som är en del av Sveriges exportstrategi. Satsningen syftar till att öka svenska företags export av energitekniska lösningar och kunskap vilket ska bidra till en hållbar energiomställning internationellt.

– Vi har en nära dialog mellan offentliga och privata aktörer inom Team Sweden Energy, och genom detta engagemang lägger vi en bra grund för att i internationella sammahang synliggöra många duktiga svenska företag, säger statssekreterare Nils Vikmång.

Nils Vikmång medverkar på ministermötet Clean Energy Ministerial 7 den 1-2 juni. Han kommer bland annat att utmana andra länder att följa Sveriges exempel att satsa på energieffektiv belysning - Belysningsutmaningen. Vid det mötet annonserar Sverige även att vi ansluter till jämställdhetsinitiativet C3E och att tre svenska representanter nu valts in i det internationella nätverket. Dessa är Elisabet Falemo, Generaldirektör, Elsäkerhetsverket; Annika Viklund, Senior Vice President, Vattenfall Distribution och Elin Löfblad, Head of Distributed Energy, OX2.

Under veckan deltar statssekreteraren även på det första mötet inom Mission Innovation som lanserades vid FN:s klimatmöte i Paris 2015. Sverige är ett av cirka 20 länder som ställts sig bakom initiativet. Samarbetet syftar till att öka de statliga och privata investeringarna i utveckling av nya energitekniklösningar. Bland annat hålls en frukost med Bill Gates och andra investerare från Breakthrough Energy Coalition.

Clean Energy Ministerial (CEM)

Clean Energy Ministerial är ett samarbete mellan ett 20-tal länder, inklusive de nordiska. Länderna står tillsammans för 90 procent av investeringarna i ren energi och 75 procent av växthusgasutsläppen. Samarbetet syftar till att påskynda spridning av hållbara energilösningar inom områden som smarta elnät, elfordon och belysning. Sverige har deltagit aktivt i samarbetet sedan starten 2010.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per-Anders Widell
Departementssekreterare, Miljö- och energidepartementet
Telefon 08-405 24 79

Om Team Sweden Energy

Regeringens övergripande exportstrategi presenterades i september 2015. Därefter har Miljö- och energidepartementet utvecklat en strategi för genomförandet av Exportstrategin på energiområdet, i nära dialog med myndigheter och företag.

Team Sweden Energy är särskild satsning på svensk export på energiteknikområdet inom ramen för Sveriges exportstrategi. Inom Team Sweden Energy genomförs inledningsvis satsningar för att främja export inom tre tematiska områden: Smarta elnät, Hållbar värme och kyla samt Energieffektivisering.