Sven-Erik Bucht besöker Gotland och inviger Landsbygdsriksdagen

Under fredagen den 27 maj kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att besöka Gotland, där han i Visby inviger Landsbygdsriksdagen. Sven-Erik Bucht kommer även att göra ett gårdsbesök på Nors & Bäcks Gårdar.

Landsbygdsriksdagen är en stor konferens som vartannat år anordnas av riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Syftet med konferensen är utvecklandet av den svenska landsbygden.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer på kvällen att inviga årets konferens, som har temat "för ett land i balans", med ett anförande med fokus på regeringens arbete med landsbygdsutveckling för att skapa likvärdiga förutsättningar att bo och jobba i hela landet

Under eftermiddagen kommer Sven-Erik Bucht att besöka Nors och Bäcks Gårdar som ägnar sig åt avelsdjursförsäljning, köttproduktion samt naturvård av naturreservatet Hall-Hangvar.

Media är välkomna till gården för intervju mellan kl. 14.30 och 15.00. Landsbygdsministern finns även tillgänglig för media före sitt tal mellan ca kl 18.30-18.50 i pressrummet på Wisby Strand där landsbygdsriksdagen arrangeras.

Nors & Bäcks Gårdar
Tid: Fredag den 27 maj, kl. 14.30
Plats: Halls Nors 503, Lärbro

Invigning av Landsbygdsriksdagen
Tid: Fredag den 27 maj, kl. 19.00
Plats: Almedalens scen, Visby

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00