Sverige arbetar för effektivare världshandel

I veckan står Sverige värd för ett internationellt möte om hur vi i ska förenkla handeln i vårt viktiga östliga närområde. Deltagare från över 40 länder kommer till Stockholm för att utbyta erfarenheter och lära av varandra om hur man bäst förenklar handel och tullhantering.

- För svensk export är det enormt viktigt att inte bara vi själva, utan även våra handelspartners har effektiva handelsprocedurer, säger EU- och handelsminister Ann Linde. Därför är det självklart för oss att stödja detta arbete, inte bara som en del av vår Exportstrategi, utan även som en del i vår strävan att hjälpa fattigare länder att utvecklas genom handel.

Bakgrunden är Världhandelsorganisationens, WTO:s, nya avtal om förenklade handelsprocedurer. Avtalet är den största framgången i de senaste årens WTO-förhandlingar, och är det avtal inom WTO som förväntas ge störst ekonomiska effekter, främst för fattigar länder. Enligt avtalet ska bland annat överflödiga dokumentkrav tas bort och modern teknik användas, vilket minskar handläggningstider vid gränspassage och risken för korruption, vilket underlättar handel mellan de länder som nu implementerar avtalet. För EU:s egen del finns sedan maj 2016 en ny moderniserad tullagstiftning på plats vilken lever upp till de nya kraven i WTO-avtalet. Sveriges och EU:s roll på mötet i Stockholm är att stödja länder ifrån bland annat Kaukasien och Centralasisen att genomföra avtalet.

- Sverige har en viktig roll att spela både när det gäller överförandet av expertkunskap på tullområdet men också i de diskussioner om bistånd som kommer att bli viktiga under mötet, säger utrikesrådet för handelsfrågor Eva Walder. Sverige ses som ett föregångsland när det gäller enkla tullprocedurer och många av de tullförenklingar som finns i WTO-avtalet är har tagits fram i Sverige av Tullverket. Sverige är dessutom ett av de länder som ger mest bistånd för att hjälpa länder att genomföra WTO-avtalet.

Mötet äger rum i Stockholm den 1 – 3 juni. Värdar för mötet i Sverige är Utrikesdepartementet, Tullverket och Kommerskollegium och mötet arrangeras tillsammans med EU-kommissionen. Deltagarna på mötet kommer från Världstullorganisationens (WCO:s) Europaregion, bestående av 52 länder från Ryssland i norr till Israel i söder.

Media inbjuds att närvara under mötet. Medtag presslegitimation.

Tid och plats

Tid: 1-3 juni 2016
Plats: Stora Stjärnrummet, 11:e våningen, Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm.

Kontakt

Henrik Bergfeldt
Departementssekreterare
Telefon 08-405 10 81
Mobil 072-5752595
e-post till Henrik Bergfeldt
Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha