Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Unicefs chef Anthony Lake besöker Sverige inför det humanitära toppmötet

Idag besöker Unicefs chef Anthony Lake Sverige på sin väg till det humanitära världstoppmötet som äger rum i Istanbul 23-24 maj. Under besöket träffar han biståndsminister Isabella Lövin, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér samt utbildningsminister Gustav Fridolin.

Lake träffar Isabella Lövin för att diskutera partnerskapet mellan Sverige och Unicef, det humanitära världstoppmötet samt genomförandet av Agenda 2030. Han kommer också att träffa Åsa Regnér för en diskussion om det Globala Partnerskapet mot våld mot barn liksom Sveriges arbete med att i lag inkorporera FN:s konvention om barnets rättigheter. På eftermiddagen gör Lake och Gustaf Fridolin ett gemensamt besök på en skola för ett möte med nyanlända barn och deras lärare.

- Unicef är en viktig partner för Sverige. Jag ser fram emot att diskutera centrala frågor inför det humanitära toppmötet som drar igång på måndag. Att säkra barns rättigheter i konflikt- och krissituationer är oerhört viktigt för att undvika förlorade generationer och skapa framtidshopp, säger biståndsminister Isabella Lövin.

- Jag ser fram emot att tala med Anthony Lake om ett globalt partnerskap mot våld mot barn. Det är ett viktigt arbete för barns rättigheter i hela världen, med utgångspunkt i agenda 2030, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Unicef har ett globalt mandat att bidra till förverkligandet av FN:s konvention om barnets rättigheter. Genom en stark koppling mellan långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd bidrar Unicef till att öka samhällens och individers motståndskraft vid konflikter, naturkatastrofer och andra kriser. Sverige har de senaste åren varit en av Unicefs tre största kärnstödsgivare. År 2016 bidrar Sverige med 525 miljoner kronor till Unicefs kärnbudget. Därutöver bidrar Sida till projekt och program. År 2015 uppgick det stödet till cirka 950 miljoner kronor.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00