Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag om åtgärder för minskade utsläpp från transportsektorn

Publicerad

Regeringen har sagt att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Som ett steg i det arbetet beslutade regeringen idag att uppdra åt Trafikverket att redovisa vilka styrmedel och åtgärder i infrastrukturen som krävs för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.

- Transportsektorn står idag för en tredjedel av de totala utsläppen. Det är alldeles för mycket. Om vi ska lyckas nå fossilfrihet i Sverige måste vi se till att få ytterligare åtgärder som styr mot minskade utsläpp på plats. Det räcker inte med endast rätt infrastrukturinvesteringar. Därför ger vi idag Trafikverket detta uppdrag, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 30 juni 2016.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00