Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Wallström och Lövin till världstoppmötet i Istanbul

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin deltar i världstoppmötet för humanitära frågor (World Humanitarian Summit, WHS) den 23 och 24 maj. Runt 150 länder deltar i mötet som är ett initiativ av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon.

Mötet äger rum vid en tidpunkt då de humanitära kriserna i världen är fler och mer omfattande än på mycket länge. Om alla de 125 miljoner människor som är i akut behov av humanitär hjälp samlades i ett land skulle det bli världens elfte största. Samtidigt är FN:s appeller underfinansierade och respekten för internationell humanitär rätt och de humanitära principerna bristande.

På mötet kommer utrikesminister Wallström leda ett runda bords-samtal om kvinnors och flickors situation i humanitära kriser. Utrikesministern deltar också i samtalet om humanitär finansiering. Biståndsminister Isabella Lövin deltar i samtalet om politiskt ledarskap och om hur krig och konflikter ska förebyggas. Dessutom deltar statsråden i en rad sidoevenemang om exempelvis internationell humanitär rätt, sexuellt och könsbaserat våld samt Internationella dialogen om freds- och statsbyggande.

Sverige har tagit fram ett femtiotal specifika åtaganden som presenteras vid toppmötet och som inkluderar samtliga sju sakområden. Sveriges huvudsakliga prioriteringar vid WHS handlar om att stärka den internationella humanitära rätten, säkra kvinnors och flickors inflytande, främja nya finansieringsformer samt att skapa hopp och framtidsutsikter för alla de kvinnor, män och barn som fastnar i utdragna kriser.

Kontakt

Louise Wileen Bjarke
Stabschef hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 53 61
Mobil 073-0627877
e-post till Louise Wileen Bjarke
Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00