Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Ygeman till Karlstad

Inrikesminister Anders Ygeman invigningstalar på konferensen Brand 2016 tisdagen den 24 maj, den största konferensen för brandsäkerhetsfrågor i Sverige.

Konferensen vänder sig till anställda och förtroendevalda i kommuner som är verksamma inom området skydd mot olyckor. Arrangörer är: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Brandskyddsföreningen, Föreningen Sveriges Brandbefäl och Räddningstjänsten Karlstad.

Under besöket i Karlstad kommer inrikesministern även att delta på Swedbanks finansfrukost 25 maj.

Kontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00