Ytterligare åtgärder för ökad hälsa och återgång i arbete

Försäkringskassan får i uppdrag att föreslå utfallsmått för att mäta återgång i arbete för personer med olika typer av långvarig sjuklighet. Det beslutades på torsdagens regeringssammanträde.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Utfallsmåtten ska kunna användas i den forskningssatsning som Forte får i uppdrag att förbereda och genomföra.

Forskningssatsningens syfte ska vara att öka kunskaperna om vilka faktorer och åtgärder inom hälso- och sjukvård, i samarbete eller kontakt med arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen, som bidrar till att sjukskrivna personer återgår i arbete. Det ska på så sätt bli tydligare vilken effekt olika sorters rehabiliteringar har för personer med olika slags diagnoser.

Den målgrupp som avses är sjukskrivna till följd av psykiska sjukdomar eller smärttillstånd. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

- Vi behöver ändra synen på sjukskrivning. Vi vet att så fort som du går in i en heltidssjukskrivning över tre månader ökar risken för att inte komma tillbaka till arbetslivet. Passiv sjukskrivning är dåligt för alla inblandade och måste bli en aktiv del av vård och behandling. Därför behöver vi titta mer på vilka insatser som faktiskt bidrar till återgång i arbete, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Försäkringskassan ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2016.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju