Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Annica Sohlström ny generaldirektör för Livsmedelsverket

Publicerad

Regeringen har idag utnämnt Annica Sohlström till generaldirektör och chef för Livsmedelsverket. Hon har varit tillförordnad generaldirektör sedan december 2015. Före det var hon generalsekreterare vid Forum Syd i fem år.

– Jag är mycket glad för att Annica Sohlström har tackat ja till att vara generaldirektör för Livsmedelsverket. Det betyder att myndigheten får ännu bättre förutsättningar för att vara en väl fungerande myndighet. Annica Sohlström har stor erfarenhet från myndighetens verksamhet och är en mycket kompetent person, jag är övertygad om att hon kommer att göra ett gott arbetet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Annica Sohlströms bakgrund

Annica Sohlström har, förutom att vara chef vid Forum Syd, varit avdelningschef vid Livsmedelsverket i fyra år och forskningssekreterare vid SIDA. Hon är docent i nutrition vid Linköpingsuniversitet och innehar en doktorsgrad i medicinsk vetenskap från Karolinska institutet.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00