Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Asylsökande med tillfälliga id-handlingar ska kunna öppna bankkonto

Publicerad

Finansmarknadsminister Per Bolund träffade på onsdagen representanter för bankerna, bankföreningen, Finansinspektionen och Migrationsverket för att diskutera lämpliga åtgärder som gör det möjligt för asylsökanden att med tillfälliga id-handlingar öppna bankkonton i svenska banker.

– I och med detta tar vi ett stort steg framåt för att asylsökande ska kunna bli en del av samhället. Förra året var det totalt 27 000 personer som beviljades undantag från kravet på arbetstillstånd och redan i april i år var den siffran cirka 9000 personer, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Finansdepartementet arbetar sedan i vintras tillsammans med Finansinspektionen och Migrationsverket för att hitta en lösning så att de asylsökande som vill jobba och betalar skatt i Sverige ska kunna öppna bankkonto. Finansinspektionen har med utgångspunkt i Europeiska banktillsynsmyndighetens (EBA) opinion arbetat fram ett förslag för tillämpningen i Sverige. Förslaget innebär att de LMA-kort som utfärdas av Migrationsverket ska gälla som ID-handling när en asylsökande, som undantagits kravet på arbetstillstånd, ansöker om bankkonto.

– Efter diskussionerna på dagens möte råder nu enighet bland alla inblandade parter om hur förslaget bör tillämpas i Sverige, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.