Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barnministern talar på internationell konferens mot barnaga i Wien

Publicerad

Onsdag den 1 juni talar barnminister Åsa Regnér om barnaga på den internationella högnivåkonferensen Towards Childhoods free from Corporal Punishment i Wien. Åsa Regnér träffar även Österrikes barn- och familjeminister Sophie Karmasin.

Sverige arrangerade 2014 ett högnivåmöte för att få fler länder att förbjuda barnaga. Konferensen i Wien är en uppföljning av det mötet.

- Jag är glad över att Österrike bidrar till att den viktiga frågan om att bekämpa barnaga fortsätter vara i fokus internationellt. Som föregångsland har Sverige en viktig proaktiv roll att stärka barns rättigheter och arbeta för att fler länder förbjuder barnaga, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Vid konferensen talar även H.M. Drottning Silvia.

Under besöket i Wien deltar Åsa Regnér även vid ett samtal, med temat Modern elderly care with quality and dignity, som arrangeras av svenska ambassaden i Österrike tillsammans med Business Sweden. Syftet är att ha en diskusison kring utmaningar kopplade till den åldrande befolkningen.

Sverige först i världen med förbud mot barnaga

Sverige var det första landet i världen som förbjöd barnaga (1979) och är ett föregångsland när det gäller barnets rättigheter. I 49 av världens länder finns ett förbud mot alla former av barnaga. Åtminstone 54 stater har uttryckt ambition att införa totalförbud mot barnaga.

Sverige avser delta i FN:s globala partnerskap mot våld av barn som är en del av arbetet för att uppnå målen i Agenda 2030.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00