Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Dialogmöte om informationssatsning på hälsa och jämställdhet för nyanlända unga

Publicerad

Onsdag den 8 juni bjöd jämställdhetminister Åsa Regnér in till ett dialogmöte om regeringens uppdrag om informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga. Vid mötet deltog berörda myndigheter, länsstyrelser och organisationer inom det civila samhället.

Syftet med dialogmötet var att informera om uppdraget till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och samla in information och synpunkter som är till nytta för genomförandet samt inför eventuella framtida åtgärder inom området.

− Dagens möte var ytterligare ett viktigt steg mot att utforma informationsinsatser om bland annat könsnormer och rätten till kroppslig integritet till nyanlända barn och unga. Deltagarna visade på stort engagemang för frågan och många lyfte fram vikten av långsiktighet och kontinuitet i satsningen. Mycket kunskap och erfarenhet förmedlades från de närvarande som vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Digitala plattformen beräknas klar mars 2017

Regeringen gav den 21 april i år MUCF i uppdrag att ta fram en digital plattform med information om hälsa och jämställdhet på de vanligaste modersmålen för nyanlända barn och unga i åldrarna 13-20 år. Det ska genomföras i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. I uppdraget ingår även att sprida plattformen till boenden och verksamheter samt att planera för utbildning av utbildare.

Satsningen omfattar 5 miljoner kronor under 2016 och den digitala plattformen beräknas vara klar i mars 2017.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00