Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

EU-kommissionens direktivförslag för tillgänglighetskrav ska analyseras av MFD

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att genomföra en konsekvensutredning för EU-kommissionens förslag till direktiv vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. Analys ska göras av vilka åtaganden och ekonomiska konsekvenser som direktivet kan innebära för stat, kommun samt privata aktörer i Sverige.

EU-kommissionen offentliggjorde 2 december 2015 ett förslag till direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster.

− Kraven i direktivet på produkter och tjänster främjar arbetet med att göra EU mer tillgängligt, inkluderande och användbart. Det främjar också den fria rörligheten. Nu är det viktigt att en analys görs av vad förslagen får för konsekvenser för både offentlig och privat sektor i Sverige samt för personer med funktionsnedsättning, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Ett urval av vad som ingår i konsekvensutredningen

  • Identifiera produkter och tjänster som kan komma att omfattas av direktivet.
  • Bedömning av vilka aktörer som kommer att påverkas av förslagen.
  • Uppskattning av kostnader som förslaget medför för aktörerna samt vilka av kraven som bedöms vara mest kostsamma.
  • Bedömning av effekter och konsekvenser för stat, kommun och privata aktörer på kort och lång sikt av att direktivet införs.
  • Uppskattning av effekter och konsekvenser för personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 november 2016.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.