Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Femårig omställningsperiod för antroposofiska medel

Publicerad

På torsdagen beslutade regeringen att förlänga nuvarande försäljningstillstånd för antroposofiska medel med två år. Regeringen har för avsikt att presentera ett lagförslag som innebär att den möjlighet att bevilja särskilda försäljningstillstånd för antroposofiska medel som funnits sedan år 1993, ska tas bort ur läkemedelslagen från den 1 juli 2018. Samtidigt med denna lagändring avser regeringen att föreslå en övergångsreglering i läkemedelslagen som ska gälla tre år.

Sedan år 1993 har det funnits en bestämmelse i läkemedelslagen som inneburit att det varit möjligt att lämna tillstånd till försäljning av vissa antroposofiska medel om det funnits särskilda skäl. Reg­eringen avser att lämna förslag om att denna bestämmelse ska utgå ur läkemedelslagen. Några förslag som innebär en särreglering för antroposofiska medel kommer inte att lämnas.

För att tillverkare av antroposofiska medel ska få tid att sam­man­ställa det underlag som krävs för ansökningar till Läkemedelsverket om godkännanden eller registrering av de antroposofiska medel som nu omfattas av det tillfälliga försäljningstillståndet, avser regeringen att lämna förslag till en övergångsreglering.

Avsikten är att övergångsregleringen ska innebära att ett sådant antroposofiskt medel som enligt det särskilda tillståndet fick tillhandahållas på den svenska marknaden fram till och med den 30 juni 2018, under vissa förutsättningar även ska få tillhandahållas efter detta datum. Övergångsreglering­en ska gälla i tre år från lagändringens ikraftträdande.

Sammantagen innebär det tvååriga försäljningstillståndet och den tänkta övergångsregleringen en omställningsperiod på fem år.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.