Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om sänkt elskatt i serverhallar till Lagrådet

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss med förslag om sänkt skatt på el i serverhallar. Förslaget innebär att serverhallar får samma skattenivå på el som industrins tillverkningsprocess. I lagrådsremissen föreslås även fortsatt lägre skatt på el för hushåll och tjänstesektor i norra delar av landet.

Förslaget om sänkt skatt på el omfattar datacenter med en sammanlagd installerad effekt om minst 0,5 megawatt. Sänkningen innebär att dessa datacenter får samma skattenivå på el som industrins tillverkningsprocess, det vill säga 0,5 öre per kilowattimme.

Vidare föreslås även fortsatt lägre skatt på el för hushåll och tjänstesektor i norra delar av landet, den så kallade norrlandsskattenivån.

Några andra av förslagen i lagrådsremissen:

  • En möjlighet till frivillig skattskyldighet för dem som förbrukar el i mycket stor omfattning i en datorhall eller i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.
  • Skattskyldighet för dem som levererar elektrisk kraft ersätts med en skattskyldighet för nätinnehavare.
  • Nödvändiga anpassningar till följd av EU:s regler om statliga stöd, bland annat förändringar av hur lägre skattenivåer uppnås samt att statliga stöd på elskatteområdet varken ska beviljas till företag i svårigheter eller företag som har vissa oreglerade betalningskrav. Vidare ska uppgifter om större stödmottagare samlas in och offentliggöras.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00