Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Förslag till nya mål och åtgärder för klimat- och luftpolitiken

Publicerad

Miljömålsberedningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. I det föreslås flera nya mål för klimat- och luftpolitiken. I ett tidigare delbetänkande från februari föreslogs ett nytt klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag.

Ett av de nya klimatmålen som föreslås är att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till senast år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Tidigare har det inte funnits något siffersatt utsläppsmål för transportsektorn.

Beredningen föreslår också mål för utsläppsminskningar på andra områden: utsläppen utanför EU:s handelssystem bör till exempel minska med minst 75 procent till senast år 2040 jämfört med år 1990.

Miljömålsberedningen föreslår en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik. Strategin berör bland annat transporter, arbetsmaskiner, industri, bostäder, jordbruk och skogsbruk. Sveriges ambition att vara ett föregångsland i klimatomställningen bör vara ett övergripande mål för närings- och innovationspolitiken.

– Det är glädjande att en bred majoritet av riksdagen ställer sig bakom betänkandet. Sverige ska vara ett ledande land i arbetet med att förverkliga de ambitiösa målsättningarna i klimatavtalet från Paris, och då behövs en strategi med tydliga mål, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Miljömålsberedningen slutbetänkande inkluderar även en strategi för en samlad luftvårdspolitik. I betänkandet föreslår beredningen fyra nya etappmål. Målen omfattar vägtrafik, småskalig vedeldning, import av luftföroreningar från andra länder och takdirektivets åtaganden. Beredningen ger också konkreta förslag till styrmedel och åtgärder på respektive område.

– Luftföroreningarna i Sverige bidrar till runt 5 500 förtida dödsfall per år och medför stora samhällsekonomiska kostnader. Miljömålsberedningens förslag kan bidra till att både hantera specifika utmaningarna inom luftvårdsområdet, men även reducera vår påverkan på klimatet, säger miljöminister Karolina Skog.

Presskontakt

Jesper Liveröd
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanne Simonsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.