Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Gränskontroller förlängs till november

Publicerad

Regeringen beslutar imorgon, torsdagen den 2 juni, att förlänga de inre gränskontrollerna från och med den 8:e juni till och med den 11 november 2016. Efter beslut i Europeiska unionens råd sker denna förlängning inte längre månadsvis.

– EU har bekräftat både Sveriges bild och behov av gränskontrollerna, det gör att vi kan fatta ett längre beslut om att ha gränskontroller till den 11 november, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Sverige har löpande följt upp och utvärderat gränskontrollen vilket legat till grund för varje beslut om förlängning. Regeringen kommer framöver varannan månad meddela kommissionen om hur arbetet med gränskontroller fortlöper och hur Sverige ser på det fortsatta läget. Utifrån det kommer regeringen under hösten att ta ställning till om det finns behov av att uppmana EU att medge fortsatta gränskontroller efter den 11 november.

Sveriges målsättning är en fungerande yttre gräns för EU och en återgång till den fria rörligheten inom Schengenområdet.

Gränskontroll ska genomföras inom ramen för genomförandebeslutet av Europeiska unionens råd, i vissa av Polismyndigheten utvalda hamnar i polisregionerna Syd och Väst samt vid Öresundsbron. Gränskontrollerna bör i fråga om omfattning, frekvens, plats och tid vara begränsade till vad som är absolut nödvändigt för att säkra den allmänna ordningen och inre säkerheten. Det är Polismyndigheten som beslutar om hur gränskontrollerna ska utföras.

– Hanteringen av EU:s yttre gräns, våra grannländer och övriga EU:s länders agerande spelar stor roll för Sveriges samlade bedömning av gränskontroller framöver, säger Anders Ygeman.

De av rådet rekommenderade gränskontrollerna i Sverige motsvarar de gränskontroller som Polismyndigheten genomför enligt tidigare regeringsbeslut.

Beslutet är enligt artikel 29 i kodexen om Schengengränserna.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.