Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Hillevi Engström utses till ny nationell samordnare mot våldsbejakande extremism

Regeringen utser Hillevi Engström till ny nationell samordnare, samt förlänger och fördjupar den nationella samordnarens uppdrag till den 12 januari 2018.

Ladda ner:

– Hillevi Engström är ytterst lämplig för uppdraget. Hon har erfarenhet från samhällets alla nivåer där vi behöver göra insatser för att förhindra att människor lockas av den våldsbejakande extremismens locktoner, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Arbetet mot våldsbejakande extremism är en av vår tids största utmaningar. Det är därför både hedrande och utmanade att få rollen som nationell samordnare för detta arbete i Sverige, säger Hillevi Engström

Hillevi Engströms erfarenhet av att leda verksamheter på högsta politiska nivå, nationellt liksom lokalt, kommer att vara avgörande för att ha en av Sveriges kanske viktigaste men också svåraste uppgifter. Ett framgångsrikt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism kräver att varje del av samhället tar sitt ansvar och att det finns en fungerande samverkan mellan relevanta myndigheter, kommuner och landsting.

Regeringen har också beslutat om ett nytt tilläggsdirektiv som ger den nationella samordnaren mandat att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet. Den nationella samordnaren ska också utveckla expertnätverken som har inrättats och omvandla relevant nationell och internationell forskning om våldsbejakande extremism till konkreta insatser.

Den nationella samordnaren har sedan 2014 besökt mer än 240 kommuner och ungefär en tredjedel av alla kommuner är i inledningen på att utveckla sitt förebyggande arbete, t.ex. genom att ta fram egna lokala handlingsplaner.

Utredningen förlängs till och med den 12 januari 2018.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00