Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

ID-kontroller förlängs och utvärderas

Publicerad

Regeringen beslutade i dag att förlänga ID-kontrollerna för resenärer med buss, tåg eller passagerarfartyg från Danmark till Sverige. Den beslutade förordningen börjar gälla 4 juli och gäller under fyra månader, till 4 november 2016. Med anledning av det beslut som riksdagen i går fattade om att i lagen ta bort karenstiden på två veckor kommer ID-kontrollerna fortsätta att gälla utan något uppehåll. Parallellt med perioden för förlängningen av kontrollerna ska berörda myndigheter utvärdera de effekter som ID-kontrollerna medför.

Sedan hösten 2015 då tidvis omkring 10 000 i veckan sökte asyl har antalet tydligt minskat. Det är troligt att de införda ID-kontrollerna, tillsammans med andra åtgärder, bidragit till denna minskning.

– ID-kontrollerna har en positiv inverkan på möjligheten att upprätthålla ordning och säkerhet. Vi bedömer dock att Sverige fortfarande befinner sig i en situation där kontrollerna behövs. Samtidigt är vi väl medvetna om de problem som de medför och att den enskilda pendlaren påverkas. Det är därför viktigt att de inte används i större omfattning och under en längre tid än vad som är nödvändigt, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Regeringen har även beslutat att ge berörda myndigheter i uppdrag att utvärdera såväl negativa som positiva effekter av ID-kontrollerna. Utvärderingen ska ligga till grund för regeringens ställningstagande om det finns ett behov att efter den 4 november fortsätta med ID-kontrollerna.

– Uppdraget om utvärderingen omfattar relevanta statliga myndigheter men ska också inhämta och redovisa synpunkter från Malmö stad och Region Skåne. Det som bland annat ska utredas är hur arbetstillfällen, handel, turism och restider i Skåneregionen påverkats. De ska även redogöra för hur de anser att ID-kontrollerna har påverkat migrationsinströmningen och hur de påverkat till exempel tillgång till sjuk- och hälsovård och skolplatser för alla som bor i Sverige, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00