Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Medel till SKL för spridning av insatser om positiv hälsoutveckling för nyanlända

Publicerad

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beviljades på onsdagens regeringssammanträde 30 miljoner kronor för nationell spridning av insatser om positiv hälsoutveckling för nyanlända och asylsökande.

Under år 2015-2016 genomförde SKL en förstudie som syftade till att ta reda på hur man kan stödja den positiva hälsoutvecklingen hos asylsökande och nyanlända. SKL har nu ansökt om medel för att sprida de resultat och de metoder som i förstudien visat sig vara effektiva och även för att fortsätta samla in goda exempel och tillgängliggöra dessa i resten av landet.

Insatserna syftar till att effektivisera och förbättra vården för att öka hälsan hos gruppen asylsökande och nyanlända och ska förbättra kvaliteten i hälsoundersökningarna, göra det lättare att identifiera behov och erbjuda tidiga insatser för att förebygga särskilt den psykiska ohälsan.

- Hälsa är en viktig förutsättning för en framgångsrik etablerings- och integrationsprocess. Genom denna satsning kan vi sprida de insatser som vi vet fungerar till hela landet och bättre öka förutsättningarna för en snabb återhämtning och etablering för nyanlända och asylsökande i Sverige, säger vård-, folkhälso- och idrottsminister Gabriel Wikström.

SKL tilldelas 30 miljoner kronor för 2016 i enlighet med ansökan. Enligt ansökan ska 15 miljoner kronor av de totala medlen fördelas till Sveriges landsting.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00