Ministerrådet antar slutsatser om lika möjligheter för hbti-personer

EU:s ministerråd för sysselsättning och socialpolitik har i dag för första gången antagit rådsslutsatser om lika möjligheter för hbti-personer i EU. Detta är en framgång men Sverige hade velat se en högre ambitionsnivå och förklarade detta i ett uttalande vid antagandet. Uttalandet fick starkt stöd av flera medlemsstater.

Ladda ner:

– Återigen är det den svenska regeringen som tydligt står upp för att mänskliga rättigheter gäller för alla, alltid och överallt, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Slutsatserna inbjuder medlemsstaterna att vidta åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet

Regeringen ser ett värde i att ministerrådet kunde komma överens om att denna fråga bör finnas på EU:s dagordning. Ett antagande av rådsslutsatser på detta område möjliggör för rådet och medlemsstaterna att framöver följa upp de åtgärder som EU-kommissionen tidigare presenterat. Samtidigt hade Sverige velat se ett betydligt starkare budskap i rådsslutsatserna.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00