Nu blir det möjligt att söka premie för elbussar

Regeringen har beslutat att införa en premie för elbussar. Den ska göra det billigare för regioner och kommuner att köpa in elbussar till kollektivtrafiken. Syftet är att minska klimatutsläppen från transportsektorn.

Idag står transporterna för 33 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Miljömålsberedningen som nyligen lade fram sitt betänkande, föreslår att utsläppen från inrikes transporter ska minskas med minst 70 procent till år 2030. Den nya elbusspremien omfattar totalt 350 miljoner kronor fram till 2019.

– Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå dit måste fossilberoendet i transportsektorn brytas, detta är ett steg i den riktningen, säger klimatminister Isabella Lövin.

I och med regeringens beslut är det nu möjligt att ansöka om premien hos Energimyndigheten. Premien kan sökas av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, som har det regionala ansvaret för kollektivtrafiken, eller av kommuner som de har överlämnat befogenhet till. Därmed riktas premien särskilt till eldrivna bussar i linjetrafik.

– Jag hoppas att premien ska bidra till att få igång marknaden för elbussar, eftersom det ett viktigt bidrag i omställningen till fossilfria transporter. Det är helt i linje med FN:s globala mål nummer 13 om att bekämpa klimatförändringen, säger Isabella Lövin.

Kontakt

Hanne Simonsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regler för elbusspremien

Premiens storlek beror på antalet passagerare och om det är en ren elbuss eller en laddhybrid. Summan varierar därför mellan 100 000 kr och 700 000 kr. En ren elbuss får hel premie och en laddhybrid får halv premie. Det innebär att stödet kan räcka till mellan 70 och 500 bussar under 2016 (då 50 miljoner kronor avsatts) och 140 till 1000 bussar under 2017-19 (då 100 miljoner kronor avsatts per år).

Förordningen gäller för elbussar som beställts efter den 31 december 2015 för att användas i kollektivtrafik. En buss som beställts under 2016 kan därför få premien. Stödet hanteras av Energimyndigheten.