Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nu stärker vi den svenska modellen genom Nytt regelverk om upphandling

Publicerad

Regeringen har vid dagens regeringssammanträde fattat beslut om propositionen Nytt regelverk om upphandling. Genom propositionen föreslås genomförande av 2014 års EU-direktiv på upphandlingsområdet.

- Varje år upphandlar det offentliga Sverige varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor. Regeringens mål är att göra den offentliga delen av samhällsekonomin fri från lönedumpning och oschysta villkor. Jag är glad att regeringen nu fattat beslut om att gå vidare med förslag som bland annat syftar till att stoppa skattepengar som går till offentliga kontrakt från att kunna orsaka social dumpning, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Propositionen innehåller bland annat förslag om tydligare regler om miljö-, arbetsrättslig- och social hänsyn. Vidare medger propositionen större flexibilitet och sätter innovation i fokus. Propositionen innehåller också bestämmelser om undantag för intern upphandling mellan myndigheter, bestämmelser om reserverad upphandling, samt förändringar i syfte att främja små- och medelstora företags deltagande i upphandlingar.

– Vi ser tyvärr social dumpning i vissa branscher där den offentliga sektorn är en dominerande aktör. Vi måste ställa krav på schysta villkor för de som jobbar i offentligt finansierade verksamheter. Vi ska säkerställa att det blir schyst konkurrens för företagen och att det inte ska gå att konkurrera med låga löner. Vi ska inte premiera de företag som ger dåliga villkor till sina anställda. I Sverige ska svenska villkor gälla, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

De nya lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00