Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ny generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Peter Ekborg till ny generaldirektör och chef för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Han är i dag biträdande generaldirektör vid Skolinspektionen. Peter Ekborg tillträder sin nya tjänst den 1 september 2016.

– Jag är väldigt glad över att regeringen i dag har utsett Peter Ekborg som generaldirektör för IAF. Hans gedigna kompetens inom tillsyns- och granskningsområdet, långa erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter och goda samverkansförmåga kommer vara viktiga i arbetet med att utveckla IAF:s roll som tillsynsmyndighet, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Peter Ekborg är född 1959. Han är i dag avdelningschef och biträdande generaldirektör vid Skolinspektionen. Han har tidigare varit undervisningsråd på Skolverket samt rektor vid olika tillfällen, bland annat för Vuxenutbildningen Helsingborg och Komvux i Helsingborg.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

IAF ansvarar för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden avseende arbetslöshetsförsäkringen, samt Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handläggning av ärenden som rör åtgärder inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen. IAF ska verka för att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen betalas ut endast till den som är berättigad till ersättningen.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Peter Ekborg
Tillträdande generaldirektör för IAF
Telefon 08-586 082 05