Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ny satsning ska ge fler behöriga lärare inom svenska som andraspråk och sfi

Publicerad

För att möta det stora behovet av behöriga lärare har regeringen beslutat om en ny statsbidragsförordning som ska ge lärare minst 80 procent av lönen vid fortbildning som ger kunskaper inom svenska som andraspråk eller behörighet att undervisa i ämnet eller i svenska för invandrare (sfi).

Statsbidrag lämnas under förutsättning att huvudmannen betalar ersättning som motsvarar minst 80 procent av lärarens lön under tiden som denne fortbildar sig i svenska som andraspråk. Statsbidraget ska motsvara 70 procent av huvudmannens kostnad för ersättning.

Sammanlagt satsas 122 miljoner kronor för ändamålet för 2016. 102 miljoner kronor är främst riktade till lärare inom sfi medan 20 miljoner kronor främst ska användas för lärare inom grund- och gymnasieskolan.

- Språket är nyckeln till samhället. Regeringen vill ge alla nyanlända en svenskundervisning av god kvalitet för att de så snabbt som möjligt ska kunna etablera sig i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. För det är lärarna centrala och därför tar vi ett krafttag om detta nu, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

- Antalet nyanlända elever har ökat dramatiskt under de senaste åren samtidigt som det råder stor brist på lärare som är utbildade i ämnet svenska som andraspråk. Med den här satsningen hoppas vi kunna attrahera och motivera fler lärare att fortbilda sig så att de nyanlända eleverna ges bättre förutsättningar att erövra språket, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Satsningen riktar sig till lärare verksamma inom skolväsendet samt på folkhögskolor, kriminalvårdsanstalter och särskilda ungdomshem. Även lärare hos en entreprenör som har avtal med en huvudman om att utföra uppgifter inom viss utbildning omfattas av satsningen. Läraren ska ha en relevant examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Den nya förordningen träder i kraft den 15 juli 2016.

Presskontakt

Pasel Assalum
Politiskt sakkunnig hos Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.