Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya strategier för Sveriges regionala utvecklingssamarbete i Afrika söder om Sahara samt Asien och Oceanien 2016-2021

Publicerad

Idag antog regeringen två nya strategier för det regionala utvecklingssamarbetet i Afrika söder om Sahara och för det regionala utvecklingssamarbetet med Asien och Oceanien.

Afrika Söder om Sahara

Sveriges nya regionala strategi i Afrika söder om Sahara ska bidra till en stärkt kapacitet att möta gränsöverskridande utmaningar och möjligheter på regional nivå. Strategin fokuserar på fyra områden:

  • Inkluderande ekonomisk utveckling och handel
  • Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
  • Klimat och miljöanpassning
  • Mänsklig säkerhet

- Klimatförändringar och väpnade konflikter är två exempel på utmaningar som inte känner några nationsgränser och som kräver ökat regionalt samarbete. Den nya strategin visar Sveriges breda engagemang för utveckling, säkerhet och klimat i regionen, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Den nya regionala strategin uppgår till 450 miljoner kronor årligen. Totalt omfattar strategin 2,7 miljarder kronor fram till 2021. Strategin kommer att genomföras av Sida och Folke Bernadotteakademin.

Asien och Oceanien

Det regionala utvecklingssamarbetet i Asien och Oceanien inriktas på att stärka regionala aktörer och stater att ta ett större ansvar inom miljö och klimat, mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Fokus ska ligga på gränsöverskridande utmaningar där lösningar bäst kan sökas i regionalt samarbete.

- Vi fokuserar det regionala biståndet i Asien och Oceanien till där utmaningarna i regionen är som störst – på mänskliga rättighetsområdet och vad gäller effekterna av klimatförändringar och miljöförstöring, säger Isabella Lövin.

Asien och Oceanien drabbas hårdast av klimatförändringarna. Effekterna är särskilt påtagliga för små ö-stater i Stilla havet.

- Vi får nu möjlighet att bidra till ett stärkt regionalt samarbete kring anpassning och förnybar energi, med mera.

Den nya regionala strategin uppgår till 300 miljoner kronor årligen. Totalt omfattar strategin 1,8 miljarder kronor under perioden.

Presskontakt

Hanne Simonsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.