Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali 2016-2020

Publicerad

Regeringen har antagit en ny femårig strategi för utvecklingssamarbetet med Mali. Den nya strategin för utvecklingssamarbetet kommer att fokusera på demokratisering, mänskliga rättigheter, mänsklig säkerhet samt insatser för klimat och miljöanpassning. Totalt omfattar den nya utvecklingsstrategin för Mali 1,2 miljarder kronor under perioden 2016-2020.

Mali räknas som ett av världens tio fattigaste länder. Säkerhetsituationen är fortsatt en stor utmaning och Malis befolkning behöver se konkreta resultat inom säkerhet och utveckling.

- Vår nya strategi fokuserar på de mänskliga rättigheterna och freds- och försoningsmekanismer på både nationell och lokal nivå. Samtidigt prioriterar vi omställningen till förnybar energi, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Sverige har ett bilateralt utvecklingssamarbete med Mali sedan 16 år tillbaka. Utöver utvecklingssamarbetet är Sverige även en av de största humanitära givarna till Sahel-regionen, inklusive Mali.

- Strategin visar på Sveriges breda engagemang inom utveckling, säkerhet och miljö. Vi bidrar till ett stärkt samhällskontrakt och minskad sårbarhet för återfall i konflikt. Sverige ska vidare bidra till ett mer hållbart nyttjande av naturresurser och stärkt motståndskraft mot klimatförändringar, säger Isabella Lövin.

De tre prioriterade områdena för strategin är:

  • Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter
  • Mänsklig säkerhet och frihet från våld
  • Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer

Den nya strategin omfattar ett årligt stöd på i snitt 240 miljoner kronor vilket är en ökning från den nuvarande strategin som uppgår till 200 miljoner kronor per år.

Presskontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.