Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Nya snabbspår för nyanlända samhällsvetare och nyanlända med examen inom socialt arbete

Publicerad

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Nu lanserar arbetsmarknadens parter tillsammans med berörda myndigheter två nya snabbspår, ett för samhällsvetare och ett för socionomer.

– För bara ett år sedan inleddes samtalen med parterna om snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända. Hittills har 1 735 personer kommit in i snabbspåren. Det är en fantastisk utveckling, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

Målet med snabbspåren är att fler nyanlända ska erbjudas arbete, arbetsplatsförlagd praktik eller någon form av anställning samtidigt som arbetsgivare i branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen. Sedan tidigare finns det tio färdiga snabbspår som omfattar ett 20-tal yrken, däribland kockar, lärare, målare och byggingenjörer. Ytterligare snabbspår är på gång.

Snabbspår för samhällsvetare

Snabbspåret för nyanlända samhällsvetare, inklusive ekonomer och jurister, innebär att Arbetsförmedlingens olika insatser kan användas och göras parallellt, där exempelvis praktik kombineras med yrkessvenska och kompletterande utbildning vid lärosäte. Samhällsvetare, inklusive ekonomer och jurister, utgjorde i mars 2016 den största akademikergruppen i etableringsuppdraget hos Arbetsförmedlingen. För att ta tillvara utlandsutbildade akademikers kompetens på svensk arbetsmarknad och för att de ska få en anställning som går i linje med deras utbildning och erfarenhet ser arbetsmarknadens parter ett behov av att inrätta ett snabbspår för dem med akademisk utbildning inom samhällsvetarområdet.

Snabbspåret genomförs i samarbete mellan arbetsmarknadens parter – Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko – samt Arbetsförmedlingen och Universitets- och högskolerådet (UHR).

Snabbspår för socionomer

Snabbspåret för socionomer riktar sig till nyanlända akademiker med examen inom ämnet socialt arbete. Det är i dag svårt att hitta lämplig kompetens inom många av de yrken som socionomer kan arbeta inom i Sverige. Mot bakgrund av rådande situation ser parterna ett stort behov av att införa ett snabbspår för nyanlända med utländsk utbildning inom socialt arbete i syfte att ta tillvara utländska akademikers kompetens och matcha dem mot arbetsgivare som är i behov av personal. Snabbspåret består av en kombination av praktik, yrkessvenska och kompletteringsutbildning vid lärosäte som i dag anordnar socionomutbildning i syfte att komplettera utländsk utbildning inom socialt arbete eller närliggande ämne till kunskaper motsvarande en svensk examen inom socialt arbete.

Snabbspåret genomförs i samarbete mellan arbetsmarknadens parter – Akademikerförbundet SSR, Arbetsgivarföreningen KFO, ST, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Vision – samt Arbetsförmedlingen och Universitets- och högskolerådet (UHR).

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.