Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökad kunskap ett steg på vägen mot mer jämställda pensioner

Publicerad

Tisdagen den 21 juni bjöd riksdagens Pensionsgrupp in till kunskapsseminarium om jämställda pensioner. På agendan stod en presentation av de nio delrapporter pensionsgruppen beställt inom ramen för projektet Jämställda pensioner. Rapporterna finns nu tillgängliga i sin helhet.

Skillnaderna i pension mellan kvinnor och män är stora, större än löneskillnaderna mellan könen. Det allmänna pensionssystemet är i sig könsneutralt och skillnaderna har därför sin orsak i faktorer utanför själva pensionssystemet. Projektet har därför behandlat problematiken kring ojämställda pensioner i ett brett perspektiv – vad som orsakar ojämställdheten och vad som kan göras för att minska den.

Rapporterna inrymmer bland annat en kartläggning av de allmänna pensionernas och tjänstepensionernas bidrag till ojämställdheten, effektiviteten i nuvarande regler kring efterlevandeskydd, frågan om delad pensionsrätt vid boskillnad och flera andra områden.

- De ojämställda pensionerna är ett stort problem som har sin grund i ett lika ojämställt samhälle och arbetsliv. Jag är glad att vi tagit ett helhetsgrepp om frågan och ett första steg mot att identifiera vad som driver skillnaderna mellan könen. Nu hoppas jag att vi kan gå vidare och enas om konkreta åtgärder som minskar skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner, säger Pensionsgruppens ordförande, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Pensionsgruppen:

Pensionsgruppen består av representanter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och bereder alla politiska förslag om pensionssystemet. Pensionsgruppen leds av socialförsäkringsministern.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00