Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökat anslag till Inspektionen för vård och omsorg

Publicerad

Regeringen beslutade på onsdagens regeringssammanträde att förstärka anslaget till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med ytterligare 10 miljoner kr till följd av ökad arbetsbelastning.

Under hösten år 2015 ökade antalet asylsökande och ensamkommande barn kraftigt vilket ledde till att IVO behövde prioritera tillståndsgivning för att driva hem för vård eller boende, så kallade HVB-hem.

Viktiga tillsynsinsatser inom till exempel den sociala barn- och ungdomsvården, psykiatrin och primärvården riskerar till följd av detta att inte kunna genomföras på grund av resursbrist.

− Arbetsbelastningen för IVO har ökat kraftigt. Det har inneburit negativa konsekvenser för inspektionens övriga verksamhet. Genom ett resurstillskott kan förutsättningar skapas för en mer effektiv ärendehantering och mer strategiska tillsynsinsatser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

− Den här satsningen är viktig för att den tillsyn som IVO bedriver ska kunna bidra till en trygg och säker vård och omsorg för alla placerade barn, inklusive ensamkommande barn, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.