Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Ökat anslag till Socialstyrelsen för effektivare validering av utländska utbildningar

Regeringen beslutade på onsdagens regeringssammanträde att förstärka anslaget till Socialstyrelsen med ytterligare 10 miljoner kronor för effektivare validering av utländska personers utbildningar inom hälso- och sjukvårdsyrken.

Socialstyrelsen ansvarar för att pröva och utfärda legitimationer för personal inom olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdsområdet. I takt med att antalet asylsökande har ökat i Sverige har också antalet ansökningar ökat om att få sin utländska hälso- och sjukvårdsutbildning prövad för att få svensk legitimation.

I samband med budgetpropositionen för 2016 tillfördes Socialstyrelsen 65 miljoner kronor för att effektivisera processen. Genom ett ytterligare resurstillskott om 10 miljoner kronor kan förutsättningarna för en effektivare handläggning förbättras.

- En viktig del i arbetet med att ta tillvara den kompetens som finns i Sverige är möjligheterna för personer med utländsk utbildning att få sin utbildning bedömd på ett korrekt sätt. Genom ett ökat anslag ska Socialstyrelsen förstärka och effektivisera processen, från den första ansökan för bedömning till beslut om svensk legitimation, säger folkhälso-, sjukvårds-, och idrottsminister Gabriel Wikström.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00