Omfördelning och vapendirektiv på agendan i Luxemburg

Den 9-10 juni deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman vid RIF-rådet i Luxemburg.

På dagordningen för Morgan Johansson står bland annat beslut om att ge Sverige ett uppskov från EU:s omfördelning av flyktingar från Italien och Grekland.

– Enligt tidigare beslut skulle Sverige tagit emot nära 6000 personer från Grekland och Italien. Men efter en framgångsrik förhandling får Sverige ett uppskov från EU:s omfördelning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Även frågan om makars och partners förmögenhetsförhållanden, vilken framför allt rör bodelning för personer som är medborgare i olika medlemsländer, tas upp. Här har Sverige varit drivande för att förslagen inte ska leda till diskriminering på grund av kön eller sexuell läggning.

För inrikesminister Anders Ygeman står europeisk gränsbevakning, den fortsatta kampen mot terrorism och förslaget till nytt vapendirektiv på dagordningen.

– Jag och mina ministerkollegor ska komma överens om ett nytt vapendirektiv för att höja den europeiska lägstanivån för vapenhantering. Samtidigt har Sverige varit tydlig med att legitima vapenägare som jägarna och sportskyttarna inte ska drabbas av onödig byråkrati, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00