Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Polismyndigheten ska säkerställa insatsförmågan

Publicerad

Regeringen har i dag, torsdagen den 16 juni, beslutat att ge Polismyndigheten i uppdrag att säkerställa insatsförmågan.

– De terroristattentat som inträffat i vårt närområde de senaste åren visar på att terrorister kan slå till plötsligt, urskillningslöst och i syfte att orsaka så stor skada och så mycket lidande som möjligt. Polismyndighetens förmåga att hantera en situation där attentat sker på flera platser samtidigt och pågår under en längre tid måste säkerställas, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Beslutet är ytterligare ett steg kopplat till Sveriges strategi mot terrorism som regeringen antog i augusti 2015. Den 10 september förra året presenterade regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna en gemensam överenskommelse kring åtgärder mot terrorism. En del av överenskommelsen omfattar åtgärder som syftar till att säkerställa polisens insatskapacitet.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Säkerhetspolisen och i relevanta delar med Försvarsmakten och Kustbevakningen. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 juni 2017.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Polismyndigheten att säkerställa insatsförmågan

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.