Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Påminnelse om Miljömålsberedningen överlämnar sitt betänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige ”

Publicerad

Onsdagen den 22 juni överlämnar Miljömålsberedningen hela sitt betänkande med förslag till mål och strategi för klimatpolitiken till miljöminister Karolina Skog och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin. Parallellt överlämnar beredningen även sitt förslag till luftvårdsstrategi.

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Inpassering via Kopparporten 30 minuter innan pressträffen börjar

I sitt betänkande föreslår Miljömålsberedningen bland annat flera nya mål för klimatpolitiken, och i samband med detta överlämnande äger en pressträff rum.

Fredagen den 17 juni redogjorde Miljömålsberedningen delar av innehållet i betänkandet. Under onsdagens pressträff presenteras helheten av beredningens ordförande Anders Wijkman.

Pressträffen kommer att webbutsändas på regeringens webbplats: www.regeringen.se

Medtag presslegitimation

Presskontakt

Jesper Liveröd
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mikaela Kotschack
T.f. pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat
Telefon (växel) 08-405 10 00