Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen fattar beslut om strategier för ett stärkt civilsamhälle och debatt om utvecklingssamarbetet

Publicerad

Regeringen har idag tagit beslut om en ny strategi för stöd till civila samhället i utvecklingsländer och en ny strategi för informations- och kommunikationsverksamhet för perioden 2016-2022. De båda strategierna är centrala verktyg i moderniseringen av Sveriges utvecklingssamarbete.

En stor del av svenskt utvecklingssamarbete genomförs i samarbete med civilsamhällesorganisationer. Det civila samhället spelar en nyckelroll för fattigdomsbekämpning, demokratisk utveckling och en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

– Ett starkt stöd till det civila samhället är viktigt för att motverka den oroväckande utvecklingen vi ser i många länder - där utrymmet för det civila samhället att granska makthavare, att driva opinion och stärka människors delaktighet i demokratin minskar, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin.

Strategin för stöd till det civila samhället i utvecklingsländer har därför som syfte att stärka kapaciteten och främja ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhällesaktörer att verka i.

För att Sverige ska kunna bidra till demokrati och mänskliga rättigheter i världen krävs samtidigt en debatt om utvecklingssamarbetets roll och kunskap om situationen i utvecklingsländer. Genom dagens beslut utökas möjligheterna för oberoende organisationer att sprida objektiv information och bedriva debatt och granskning om utvecklingssamarbetet.

– Öppen debatt och granskning gör det svenska utvecklingssamarbetet bättre! Granskande aktörer, som civilsamhället, journalister och forskare har viktiga roller. Det har därför varit centralt för regeringen att också lyfta dessa aspekter i den nya strategin, avslutar Isabella Lövin.

Strategin för stöd till det civilsamhället i utvecklingsländer beräknas omfatta drygt 1,6 miljarder kronor per år. Strategin för stöd till informations- och kommunikationsverksamhet beräknas omfatta drygt 100 miljoner kronor per år.

Presskontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00